Pages - Nieuwe hulplijnen aanmaken

background image

Nieuwe hulplijnen aanmaken

U kunt statische hulplijnen aanmaken om zwevende objecten in een pagina uit te
lijnen. Deze hulplijnen worden niet automatisch weergegeven en verborgen wanneer
u zwevende objecten sleept, maar blijven zichtbaar terwijl u in het werkblad werkt,
zelfs als u de pagina verlaat en er later weer naar terugkeert.

Een hulplijn aanmaken

1

Klik op de knop 'Weergave' in de knoppenbalk en kies vervolgens 'Toon linialen'.

Opmerking: Hulplijnen kunnen niet worden aangemaakt als er een invoegpunt in de
tekst voorkomt, bijvoorbeeld in de hoofdtekst of in de koptekst. Selecteer een zwevend
object of klik op de documentpagina terwijl u de Command-toets ingedrukt houdt.

2

Plaats de aanwijzer op een liniaal en sleep de muis naar een pagina. Er verschijnt een

hulplijn.

3

Sleep de hulplijn naar de gewenste plaats op de pagina.

4

Om een hulplijn te verwijderen, sleept u deze van de pagina.

U kunt ook x- en y-coördinaten opgeven om de exacte positie van objecten te
bepalen. Zie “Zwevende objecten plaatsen door x- en y-coördinaten op te geven” op
pagina 180.