Pages - Voorwaarden aan een aangepaste getalnotatie koppelen

background image

Voorwaarden aan een aangepaste getalnotatie koppelen

U kunt voorwaarden aan een aangepaste getalnotatie koppelen die ervoor zorgen dat
de weergavekenmerken van een tabelcel worden aangepast op basis van de getypte
waarde.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een getalnotatie met vier voorwaarden. De
bovenste voorwaarde wordt toegepast wanneer het getypte getal aan geen van de
overige voorwaarden voldoet.

238

Hoofdstuk 9

Werken met tabelcellen

background image

Hoofdstuk 9

Werken met tabelcellen

239

Als u deze waarde in een cel met
bovenstaande notatie typt

Wordt de waarde zo weergegeven

15000

Verschuldigd: € 0015,00K

0

Betaald

–500

Verschuldigd: € (0000,50K)

Rekening gesloten

Opmerking: rekening gesloten

Een aangepaste getalnotatie met voorwaarden definiëren

1

Selecteer een of meer cellen.

2

Kies 'Aangepast' uit het venstermenu 'Celnotatie' in het paneel 'Opmaak' van het

infovenster 'Tabel'.

3

Kies 'Getal en tekst' uit het venstermenu 'Soort'.

4

Klik op de knop met het plusteken rechts van het notatieveld om een voorwaarde toe

te voegen.
De voorwaarde die u in het bovenste veld hebt opgegeven, wordt toegepast
wanneer het getypte getal aan geen van de overige voorwaarden voldoet.
Tekstelementvoorwaarden kunnen alleen in dit bovenste veld worden gebruikt.
Zie “Een aangepaste tekstnotatie definiëren” op pagina 242 voor informatie over
tekstelementen.

5

Kies een voorwaardeoptie uit het venstermenu boven het nieuwe notatieveld.

6

Definieer de getalnotatie die u wilt toepassen als een getal aan de voorwaarde voldoet

door elementen aan het notatieveld toe te voegen.

background image

Zie “Een aangepaste getalnotatie definiëren” op pagina 231 voor informatie over
werken met het notatieveld.

7

Herhaal stap 4 ot en met 6 voor de overige voorwaarden die u wilt definiëren.

Opmerking: Om een voorwaarde te verwijderen, klikt u op de knop met het minteken
rechts van het notatieveld.

8

Definieer in het bovenste notatieveld de weergavenotatie die u wilt gebruiken als een

getal aan geen van de voorwaarden voldoet.
U kunt het Getypte tekst-element gebruiken om vooraf opgestelde tekst weer te
geven als een tekstwaarde wordt getypt in plaats van een getal. Zie “Een aangepaste
tekstnotatie definiëren” op pagina 242 voor meer informatie.

9

Typ een naam voor uw getalnotatie in het veld 'Naam' en klik vervolgens op 'OK' om

de notatie te bewaren en toe te passen op de geselecteerde cellen.
De namen van aangepaste notaties worden weergegeven in het venstermenu
'Celnotatie' in het paneel 'Opmaak' van het infovenster 'Tabel'.