Pages - Tabelcellen splitsen

background image

Tabelcellen splitsen

Wanneer u cellen splitst, wordt elke geselecteerde cel in twee gelijke delen verdeeld.
U kunt een cel horizontaal (in rijen) of verticaal (in kolommen) splitsen. De twee
nieuwe cellen hebben precies dezelfde kleur of afbeelding als achtergrond. Als de
oorspronkelijke cel tekst bevatte, blijft deze staan in de bovenste of meest linkse cel.

Cellen horizontaal of verticaal splitsen

1

Selecteer een tabelcel of meerdere tabelcellen. Om een hele rij of kolom te splitsen,

selecteert u alle cellen in de rij of kolom.

2

Kies 'Opmaak' > 'Tabel' > 'Splits in rijen' om cellen in rijen te splitsen. Kies 'Opmaak' >

'Tabel' > 'Splits in kolommen' om cellen in kolommen te splitsen.
U kunt ook het commando 'Splits rijen' of 'Splits kolommen' kiezen uit het
venstermenu 'Wijzig rijen en kolommen' in het infovenster 'Tabel'.

3

Als u de cellen in nog kleinere delen wilt splitsen, voert u stap 1 en 2 opnieuw uit.

Hoe u gesplitste cellen weer samen kunt voegen, wordt beschreven in “Tabelcellen
samenvoegen” op pagina 221.