Pages - Forord:  Velkommen til Pages ’09

background image

Velkommen til Pages ’09

background image

14

Forord

Velkommen til Pages ’09

Hjelp på skjermen
Hjelpen på skjermen inneholder detaljerte anvisninger for å utføre alle slags oppgaver
i Pages. Hvis du vil åpne hjelpen, åpner du Pages og velger Hjelp > Pages-hjelp. Den
første siden i hjelpen gir også tilgang til nyttige websteder.

iWork-websted
Les de siste nyhetene og informasjonen om iWork på www.apple.com/no/iwork.

Supportwebsted
Du finner detaljerte opplysninger om problemløsning på www.apple.com/no/support/
pages.

Tips
Pages gir deg tips, korte beskrivelser, for de fleste elementene på skjermen. Hvis du vil
se et tips, plasserer du markøren over et element i noen sekunder.

background image

15

Dette kapitlet er en introduksjon til vinduene og verktøyene

du bruker i Pages.

Når du oppretter et Pages-dokument, velger du først en mal.

Pages-maler

Når du starter Pages for første gang (ved å klikke på symbolet i Dock eller ved å
dobbeltklikke på symbolet i Finder), viser Malvelger-vinduet en rekke dokumenttyper
du kan velge fra.

1