Pages - Advarsel-vinduet

background image

Advarsel-vinduet

Når du importerer et dokument til et Pages-dokument, er det mulig at enkelte
elementer ikke overføres som forventet. Advarsler-vinduet viser eventuelle problemer
som skulle oppstå. Det er mulig at andre situasjoner kan føre til advarsler, for eksempel
hvis du arkiverer et dokument i en tidligere versjon av programmet.

Hvis det oppstår problemer i Pages, vil du se en melding der du kan se
gjennom advarslene. Hvis du velger å ikke se gjennom advarslene, kan du vise
Dokumentadvarsler-vinduet når som helst ved å velge Vis > Vis dokumentadvarsler.

Hvis du ser en advarsel som gjelder en font som mangler, kan du markere advarselen
og deretter klikke på Erstatt font for å velge en erstatningsfont.

Du kan kopiere en eller flere advarsler ved å markere dem i Dokumentadvarsler-
vinduet og velge Rediger > Kopier. Deretter kan du lime inn den kopierte teksten i en
e-postmelding, tekstfil eller et annet dokument.

background image

32

Opprett, åpne, passordbeskytt og arkiver Pages-

dokumenter. Lær hvordan du redigerer Pages-dokumenter i

fullskjermmodus.

Opprette et nytt dokument

Når du skal opprette et nytt Pages-dokument, velger du en tekstbehandlings- eller
sidelayoutmal med passende formaterings- eller layoutegenskaper.

Slik oppretter du et nytt Pages-dokument:

1

Åpne Pages ved å klikke på symbolet i Dock eller ved å dobbeltklikke på symbolet i

Finder.

2

I Malvelger-vinduet velger du en malkategori i venstre kolonne for å vise beslektede

tekstbehandlings- eller sidelayoutmaler. Deretter velger du malen som passer best til
dokumentet du vil opprette.

2