Pages - Formateringstegn (usynlige)

background image

Formateringstegn (usynlige)

Hver gang du trykker på mellomromstasten, tabulatortasten eller returtasten eller
legger til en kolonne, en layout, et sideskift eller et inndelingsskift, setter Pages inn
et formateringstegn i dokumentet. Disse formateringstegnene kalles usynlige fordi
standardinnstillingen er at de ikke synes.

20

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

background image

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

21

Det kan være nyttig å gjøre formateringstegn synlige, spesielt hvis du formaterer
avanserte dokumenter. Du kan for eksempel endre dokumentformatet ved å markere
en usynlig og deretter trykke på slettetasten for å fjerne formatering.

Slik viser du usynlige:

1

Klikk på Vis i verktøylinjen, og velg Vis usynlige.

2

Hvis du vil gjøre usynlige lettere å se, kan du endre fargen. Velg Pages > Valg, klikk på

Generelt, klikk på fargevelgeren for Usynlige, og velg en farge.

Tabellen nedenfor viser hva formateringstegnene representerer.

Usynlig tegn

Representerer

Mellomrom

Ikke-brytende mellomrom (Tilvalg-Mellomrom)

Tabulator

Linjeskift (Skift-retur)

Nytt avsnitt (retur)

Sideskift

Kolonneskift («Definere kolonneskift» på side 50)

Layoutskift («Definere layoutskift» på side 51)

Inndelingsskift («Opprette inndelinger» på
side 59)

Ankerpunkt (for tekstbundne objekter med
tekstflyt)