Pages - Medienavigering

background image

Medienavigering

Medienavigering gir deg tilgang til alle mediefilene iPhoto-biblioteket, iTunes-
biblioteket, Aperture-biblioteket og Filmer-mappen. Du kan flytte et objekt fra
Medienavigering til en side eller til et bildefelt i en inspektør.

Klikk på en knapp for å vise
filene i iTunes-biblioteket,
iPhoto-biblioteket,
Aperture-biblioteket eller
Filmer-mappen.

Flytt en fil til dokumentet.

Søk etter en fil.

Hvis du ikke bruker iPhoto eller Aperture til å arkivere bildene dine, eller iTunes til å
arkivere musikken, eller hvis du ikke har filmer i Filmer-mappen, kan du legge til andre
mapper i medienavigering slik at du får tilgang til multimedieinnholdet på samme
måte.

Slik åpner du medienavigering:
Klikk på Media i verktøylinjen, eller velg Vis > Vis medienavigering.

m

24

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

background image

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

25

Hvis du vil legge til enda en mappe i medienavigering, gjør du ett av følgende:
Hvis du vil legge til en mappe som inneholder lydfiler, klikker du på Lyd

m

i medienavigering og flytter deretter mappen du vil bruke, fra Finder til
medienavigering.
Hvis du vil legge til en mappe som inneholder bilder, klikker du på Bilder i

m

medienavigering og flytter mappen du vil ha fra Finder til medienavigering.
Hvis du vil legge til en mappe som inneholder filmer, klikker du på Filmer i

m

medienavigering og flytter mappen du vil ha fra Finder til medienavigering.

Fonter-vinduet

Ved hjelp av Fonter-vinduet i Mac OS X – som er tilgjengelig fra alle programmer – kan
du endre skriftsnittet, størrelsen og andre alternativer for fonter.

Lag interessante

teksteffekter med

disse knappene.

Handlingsmenyen.

Marker en skrifttype som skal
brukes på den markerte teksten.

Finn fonter ved å skrive inn

et fontnavn i søkefeltet.

Marker en
fontstørrelse som
skal brukes på den
markerte teksten.

Bruk skygge på
markert tekst.
Endre skyggen med
opasitet-, uskarphet,
forskyvning- og
vinkelkontrollene.

Forhåndsvis den valgte

skrifttypen (det er mulig du må

velge Vis forhåndsvisning fra

handlingsmenyen).