Pages - Rullesjakter, rullepiler og miniatyrer

background image

Rullesjakter, rullepiler og miniatyrer

Du kan bruke rullesjaktene, Forrige side- og Neste side-piler, miniatyrsider og Gå til
side-knappen til å navigere i et dokument.

Flytt den vertikale
rullesjakten for å bla
raskt opp og ned.

Klikk på rullepilene for å
gå framover eller bakover i
små trinn.

Klikk på Forrige side- eller
Neste side-pilene for å bla én
side om gangen, eller klikk på
handlingsmenyen for å bla etter
inndeling, side, element eller stil.

Flytt den horisontale
rullesjakten til venstre
og høyre.

Klikk på et miniatyrbilde

for å vise en bestemt side.

Klikk på Side-knappen

for å gå til «Gå til

side»-feltet.

Flytt til venstre

eller høyre for å

endre størrelse på

miniatyrbildepanelet og

miniatyrbildene.

Slik navigerer du i et dokument:
Hvis du vil flytte framover eller bakover i små steg, klikker du på rullepilene.

m

Hvis du vil rulle fort, flytter du den vertikale rullesjakten opp eller ned, eller flytter den

m

horisontale rullesjakten fra venstre mot høyre.
I Mac OS X versjon 10.7 (Lion) og nyere vises rullesjakter i henhold til innstillingene du
har gjort i valgene for Mac OS X.
Hvis du vil flytte framover eller bakover én side om gangen, klikker du på Forrige

m

side-knappen (ser ut som en oppoverpil) eller Neste side-knappen (ser ut som en
nedoverpil) nederst i dokumentvinduet.
Hvis du vil finne det neste eller forrige dokumentelementet du vil ha, klikker du på

m

Handling-menyen nederst i vinduet og velger et dokumentelement (for eksempel en
inndeling, kommentar, hyperkobling eller avsnittsstil), og klikker på rullepilene.

background image

Hvis du vil gå til en bestemt side i et dokument, klikker du på Vis i verktøylinjen og

m

velger Vis miniatyrsider. Deretter klikker du i miniatyrvisningen for å gå til en bestemt
side. Du kan også navigere til en side i et dokument ved å klikke på Side-knappen
nederst til venstre i et dokumentvindu, skrive inn sidenummeret i Gå til side-feltet og
deretter trykke på returtasten.
Hvis du vil vise motstående sider i miniatyrvisningen, velger du Motstående sider i

m

Dokument-panelet i dokumentinspektøren. Du åpner Inspektør-vinduet ved å klikke
på Inspektør i verktøylinjen og deretter klikke på dokumentknappen.
Les «Vise miniatyrsider» på side 60 for mer informasjon om å bruke miniatyrsider.

Du kan også bruke Side opp, Side ned, Home, End og piltastene til å navigere i
dokumentet, hvis tastaturet har disse tastene.