Pages - Verktøylinjen

background image

Verktøylinjen

Pages-verktøylinjen gir deg rask tilgang til mange av handlingene du utfører
når du arbeider med dokumenter. Når du jobber med Pages og blir kjent med
hvilke handlinger du utfører oftest, kan du legge til, fjerne og omorganisere
verktøylinjeknapper slik det passer deg best.

Hvis du vil se en beskrivelse av funksjonen til en knapp, holder du markøren over
knappen.

background image

Nedenfor vises standardutvalget av verktøylinjeknapper for et
tekstbehandlingsdokument i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere.

Legg til kommentarer til

tekst og objekter.

Legg til tekstruter,
figurer, tabeller og
diagrammer.

Vis miniatyrbilder,
kommentarer, stilerskuffen,
sidelayout og mer.

Legg til

forhåndsformaterte

sider.

Åpne Inspektør-vinduet,

medienavigering,

Farger-vinduet og

Fonter-vinduet.

Opprett en oversikt.

Vis og rediger
i fullskjerm.

Del en kopi av
dette dokumentet.

Nedenfor vises standardutvalget av verktøylinjeknapper for et
tekstbehandlingsdokument i Mac OS X versjon 10.6.x (Snow Leopard) eller eldre.

Legg til
kommentarer til
tekst og objekter.

Legg til tekstruter,
figurer, tabeller og
diagrammer.

Vis miniatyrbilder,

kommentarer,

stilerskuffen,

sidelayout og mer.

Legg til
forhåndsformaterte
sider.

Åpne Inspektør-vinduet,

medienavigering,

Farger-vinduet og

Fonter-vinduet.

Opprett en oversikt.

Vis og rediger i
fullskjerm.

Del en kopi av
dette dokumentet.

Slik tilpasser du verktøylinjen:

1

Velg Vis > Tilpass verktøylinje, eller Kontroll-klikk på verktøylinjen og velg deretter

Tilpass verktøylinje. Tilpass verktøylinje-arket vises.

2

Endre verktøylinjen etter behov.

Hvis du vil legge til et objekt i verktøylinjen, flytter du symbolet til verktøylinjen.
Hvis du vil fjerne et objekt fra verktøylinjen, flytter du det fra verktøylinjen.
Hvis du vil gjenopprette standardoppsettet med verktøylinjeknapper, flytter du
standardoppsettet til verktøylinjen.
Hvis du vil forminske verktøylinjesymbolene, velger du Bruk liten størrelse.
Hvis du vil vise kun symboler eller kun tekst, velger du et objekt fra Vis-lokalmenyen.
Hvis du vil endre rekkefølge på objekter i verktøylinjen, flytter du dem.

3

Klikk på Ferdig.

Du kan også tilpasse verktøylinjen uten å bruke Tilpass verktøylinje-arket:

Â

Hvis du vil fjerne et objekt fra verktøylinjen, trykker du på Kommando-tasten mens
du flytter objektet fra verktøylinjen.

22

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

background image

Kapittel 1

Pages-verktøy og -teknikker

23

Du kan også trykke på Kontroll-tasten mens du klikker på objektet, og deretter velge
Fjern objekt fra kontekstmenyen.

Â

Hvis du vil flytte et objekt, trykker du på Kommando-tasten mens du flytter objektet i
verktøylinjen.

Hvis du vil vise eller skjule verktøylinjen, velger du Vis > Vis verktøylinje eller Vis > Skjul
verktøylinje.