Pages - Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer

background image

Justere sceneinnstillinger for 3D-diagrammer

For 3D-diagrammer kan du endre visningsvinkelen og lyssettingsvinkelen for
diagrammet.

Slik justerer du 3D-sceneinnstillinger:

1

Marker et 3D-diagram, klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på diagramknappen, og

klikk deretter på Diagram.

2

Hvis du vil endre visningsvinkelen for diagrammet, flytter du et pilhode i blå pil-

knappen til du har plassert diagrammet slik du vil ha det.

3

Hvis du vil endre lyssettingsvinkelen og -intensiteten, velger du et alternativ fra

Lyssettingsstil-lokalmenyen som skaper utseendet du vil ha.

4

Hvis du vil endre dybden til diagramelementene, flytter du Diagramdybde-

skyvekontrollen. Hvis du flytter til høyre, ser det ut som om diagramelementene
strekker seg ut mot den som ser på. Hvis du oppretter et veldig dypt diagram, er det
mulig at du må endre størrelsen på det for å få plass på siden.

5

Hvis du vil forbedre kantene på et 3D-sektordiagram, velger du Vis skråkanter.

Hvis du vil vite mer om andre formateringsvalg, leser du «Formatere diagrammet» på
side 233.

background image

252

Bruk data som er arkivert i Adressebok, vCard-adressekort og

Numbers-dokumenter til å personalisere brev, konvolutter og

andre Pages-dokumenter.

Mange Pages-maler inneholder flettefelt som gjør det mulig å automatisk sette inn
navn, telefonnumre, adresser og annen data i et dokument. Flettefelter gjør det mulig
å opprette et dokument, for eksempel et brev eller en kontrakt, og deretter bruke det
på nytt for andre personer.

Hva er flettefelt?

Du kan sette inn data du har definert for kontakter i Adressebok eller et Numbers-
dokument i Pages-dokumenter. Du kan også sette inn data fra virtuelle adressekort
(vCard) som andre har sendt til deg. På denne måten kan du gjenbruke brev,
kontrakter, konvolutter eller andre dokumenter for flere personer. Denne funksjonen er
også kjent som fletting.

Når et Pages-dokument inneholder flettefelt, settes dataene automatisk inn i feltene.
Flettefelt identifiserer Adressebok-, Numbers- eller vCard-dataene som skal settes inn
og hvor dataene skal settes inn.

Et dokument kan inneholde to typer flettefelt:

Et

Â

avsenderfelt viser informasjon om dokumentets avsender. Et brev kan for

eksempel formateres med en topptekst som bruker avsenderfelt til å vise en bedrifts
navn, adresse og telefonnummer.
Pages fyller automatisk ut avsenderfeltene med data fra Adressebok-kortet som er
definert som Mitt kort.
Et

Â

flettefelt viser data fra Adressebok- eller Numbers-dokumentet. Du kan for

eksempel bruke flettefelt til å sette inn en persons navn flere steder i et dokument.

11

Personalisere dokumenter med