Pages - Vise trendlinjer i diagrammer

background image

Vise trendlinjer i diagrammer

Trendlinjer er linjer som beregnes og tegnes for å passe dataene dine i henhold til
ligningstypen du foretrekker. Du kan vise trendlinjer for de fleste 2D-diagramtyper,
med unntak av stablet stolpe-, kolonne-, område- og sektordiagrammer.

Slik viser du en trendlinje for datapunktene i en markert serie:

1

Marker serien du vil vise en trendlinje for, og klikk deretter på Inspektør-knappen i

verktøylinjen.

2

Klikk på Diagramknappen i Inspektør-vinduet, og klikk deretter på Serie.

3

Klikk på avansert nederst i Serier-panelet. Deretter klikker du på Trendlinje.

4

Velg ligningen du vil bruke til å beregne trendlinjen fra følgende:

Lineær: Gir en rett linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig for
enkle og lineære dataserier.
Logaritmisk: Gir en buet linje som passer dataserien best mulig. Dette er mest nyttig
når verdier vokser eller faller raskt og deretter flater ut.
Polynomisk: Gir en buet linje med topper og bunner som viser hvor verdier vokser
og faller. Angi den polynomiske graden du vil bruke, i Grad-feltet. Grad 4 gir opptil 3
topper eller bunner.
Potens: Gir en buet linje du kan bruke når du vil sammenligne målinger som vokser
i en bestemt grad. Du kan ikke bruke potens sammen med data som inneholder null
eller negative verdier.
Eksponential: Gir en buet linje du kan bruke når verdier vokser eller faller i stadig
økende grad. Du kan ikke bruke eksponentiell sammen med data som inneholder null
eller negative verdier.
Bevegelig gjennomsnitt: Gir en trendlinje ved hjelp av antallet datapunkter du angir i
Periode-feltet. Gjennomsnittet regnes ut og brukes som trendlinjepunkt.

5

Hvis du vil se ligningen som beskriver en trendlinje, markerer du linjen og velger

deretter Vis ligning. Du kan flytte denne ligningen dit du vil at den skal vises på siden.

6

Hvis du vil se R-kvadratverdien som ble brukt til å beregne en trendlinje, markerer du

linjen og velger deretter Vi R^2-verdi. Du kan flytte dette tallet dit du vil at den skal
vises på siden.

7

Hvis du vil vise en etikett for en trendlinje, markerer du den og velger deretter Etikett.

Skriv inn en etikett i feltet ved siden av.

8

Hvis du vil endre linjefargen eller -tykkelsen, markerer du den og klikker deretter på

grafikknappen i Inspektør-vinduet. Utfør justeringer ved hjelp av Strek-kontrollene i
grafikkinspektøren.