Pages - Opprette et ePub-dokument som kan leses i iBooks

background image

Opprette et ePub-dokument som kan leses i iBooks

Du kan eksportere alle slags Pages-dokumenter til ePub-filformatet for lesing i en ePub-
leser, for eksempel iBooks-programmet på iPad, iPhone og iPod touch. Dokumenter som
er laget i sidelayoutmal, kan ikke eksporteres til ePub-format.

Dokumenter som er eksportert til ePub-formatet, ser annerledes ut enn tilsvarende
dokument i Pages. Hvis du vil ha best mulig samsvar mellom dokumentene i Pages- og
ePub-format, bør du legge til avsnittsstiler og andre formateringsegenskaper i Pages
som tillates i ePub-filer. Apple tilbyr et prøvedokument på Apple Support-siden som
inneholder stiler og retningslinjer for å lage Pages-dokumenter som er optimalisert
for eksport til ePub-filformatet. Du kan bruke dette dokumentet som en mal eller
veiledning. Hvis du vil vite mer om å bruke avsnittsstiler i Pages, kan du lese emnene i
kapittelet Kapittel 6, «Arbeide med stiler,» på side 127.

Hvis du vil lese ePub-dokumentet i iBooks på mobilenheten din, må du overføre ePub-
filen du opprettet, til enheten.

background image

Slik bruker du testdokumentet «ePub – gode rutiner»:
Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker ePub-formatet og lære hvordan et Pages-
dokument kan se ut som bok i iBooks, er det lurt å laste ned testdokumentet «ePub –
gode rutiner». Etter at du har lest retningslinjene og instruksene i dokumentet, kan du
bruke det som en mal for å lage ditt eget dokument. Du kan også importere stilene fra
prøvedokumentet til et nytt dokument som du oppretter.

1

Last ned prøvedokumentet «ePub – gode rutiner» fra denne adressen:

http://images.apple.com/support/pages/docs/ePub_Best_Practices_NO.zip

2

Gjør ett av følgende:

Bruk prøvedokumentet som en mal.

a

Lag en kopi av prøvedokumentfilen.

b

Slett innholdet i prøvedokumentet, og skriv (eller lim) inn ditt eget innhold.

c

Bruk avsnittsstiler, slik det beskrives i prøvedokumentet «ePub – gode rutiner».

Importer avsnittsstilene fra prøvedokumentet til et nytt eller eksisterende
dokument.

a

Åpne Pages-dokumentet du vil importere stilene til, og velg Format > Importer stiler.

b

Finn og marker «ePub – gode rutiner»-prøvedokumentet, og klikk på Åpne.

c

Klikk på Marker alle.

d

Marker avmerkingsruten «Erstatt duplikater», og klikk på OK.

e

Gå gjennom dokumentet for å sikre at hver avsnittsstil fra prøvedokumentet brukes

riktig på alle tekstbitene i dokumentet, og rett opp der hvor stilene eventuelt brukes
feil.

3

Eksporter dokumentet du oppretter, til ePub-format for å se hvordan det ser ut i

iBooks.

Slik klargjør du et eksisterende Pages-dokument for eksport til ePub-format:
Dokumenter som eksporteres til ePub-formatet, vises automatisk med sideskift foran
hvert kapittel. Det blir laget en innholdsfortegnelse automatisk, som leseren kan bruke
til å hoppe raskt til alle kapitteltitler, overskrifter og underoverskrifter i boken. Det er
viktig å bruke egnede stiler i dokumentet for å få en meningsfylt innholdsfortegnelse.
ePub-leseren bruker avsnittsstilene til å avgjøre hvilke objekter som skal vises i
innholdsfortegnelsen for boken.

Merk: Pages-dokumentet må være laget ved hjelp av en tekstbehandlingsmal.

1

Gjennomgå dokumentet, og pass på at de riktige avsnittsstilene er brukt på alle

kapitteltitler, overskrifter og underoverskrifter i dokumentet.

264

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

background image

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

265

Hvis du vil legge til flere objekter i innholdsfortegnelsen som blir laget for
ePub-filen, må du sørge for at også de har riktig avsnittsstil. Deretter åpner du
dokumentinspektøren og klikker på TOC. Marker alle avsnittsstilene du vil ha med
i innholdsfortegnelsen, og klikk på Oppdater. Hvis du vil vite mer om hvordan
du oppretter en innholdsfortegnelse, kan du lese «Opprette og oppdatere en
innholdsfortegnelse» på side 64.

2

Opprett en innholdsfortegnelse i det nåværende dokumentet for å kontrollere

at den tar med bare det du forventer (for eksempel kapitteltitler, overskrifter og
underoverskrifter). Rett opp eventuelle feil ved å markere eller fjerne markeringen ved
avsnittsstilene i TOC-visningen i dokumentinspektøren (som beskrevet ovenfor).

3

Du kan endre formateringen på alle bilder, former og andre objekter i dokumentet for

å gjøre dem om til tekstbundne objekter.
Hvis du vil lære om tekstbundne objekter, kan du lese «Hva er flytende og tekstbundne
objekter?».

Slik eksporterer du et dokument til ePub-format:
Hvis spor endringer-funksjonen er slått på i dokumentet du vil eksportere, må du
godta eller avvise eventuelle endringer og slå av funksjonen før eksport. Endringene
blir automatisk godtatt hvis du ikke foretar deg noe. (Les «Godta og forkaste
endringer».)

1

Velg Deling > Eksporter.

2

Velg «ePub» fra alternativene som vises øverst i Eksport-vinduet.

3

Fyll ut disse feltene:

Tittel: Skriv inn navnet på boken.
Forfatter: Skriv inn forfatterens navn.
Sjanger: Velg en sjanger for boken fra lokalmenyen, eller skriv inn en ny sjanger i
Sjanger-feltet.

4

Marker avmerkingsruten «Bruk første side som omslagsbilde» hvis du vil bruke et

miniatyrbilde av dokumentets første side som symbol for boken i iBooks-biblioteket,
og begynne på bokens innhold fra dokumentets andre side. Bildet på forsiden vises
også på motsatt side av bokens innholdsfortegnelse. Hvis du fjerner markeringen i
denne avmerkingsruten, bruker boken standardsymbolet i iBooks-biblioteket.

Du kan ikke åpne ePub-filen i Pages. Filen kan bare åpnes som en bok i en ePub-
leser. I iBooks angis bokfonten i henhold til fonten du velger i iBooks-programmet.
Alle tekststørrelsene i boken vises bare som liten, middels eller stor, og du kan velge
størrelsen inne i iBooks. Fargene i boken og fargene i tilsvarende dokument i Pages er
ikke nødvendigvis identiske.

background image

Slik overfører du ePub-dokumentet til iPad, iPhone eller iPod touch:

1

Pass på at du har lastet ned iBooks-programmet fra App Store til enheten din.

2

Koble enheten til datamaskinen, og åpne iTunes på maskinen.

3

Flytt ePub-filen til Bøker, som vises på venstre side i iTunes-vinduet under Bibliotek.

4

Synkroniser enheten med iTunes.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler mobilenheten til datamaskinen,
synkroniserer den med iTunes og bruker iBooks-programmet, kan du lese
dokumentasjonen for enheten.