Pages - Sende Pages-dokumenter til iWork.com Public Beta

background image

Sende Pages-dokumenter til iWork.com Public Beta

Du kan sende dokumentet ditt til iWork.com og få tilgang til det fra en hvilken som
helst datamaskin ved hjelp av en nettleser som støttes, en e-postkonto og Apple-ID-en
din. Apple-ID-en din tilsvarer abonnentnavnet ditt på MobileMe og konto-ID-en din i
iTunes Store. Hvis du ikke har en Apple-ID, går du til https://appleid.apple.com/no og
følger instruksjonene på skjermen for å få en.

266

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

background image

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

267

Når du sender et dokument til iWork.com, kan du velge mellom disse alternativene:

Â

Del med lesere: Inviter bestemte lesere til å legge til kommentarer og notater, og til
å laste ned dokumentet.

Â

Publiser på Internett: Opprett en URL-adresse som du kan legge ut på et nettsted
eller andre steder, slik at alle kan lese dokumentet. Generelle lesere kan ikke se eller
legge til kommentarer og notater i dokumentet.

Â

Last opp til privat bruk: Send dokumentet til iWork.com slik at bare du kan lese den.
Du kan velge å dele det med andre lesere på et senere tidspunkt.

Viktig:

Hvis du har passordbeskyttet dokumentet, beskyttes ikke dokumentet når

den leses på iWork.com. Passordbeskyttelsen trer i kraft bare når leseren laster ned
det passordbeskyttede dokumentet og viser det på sin egen datamaskin. Hvis du vil
passordbeskytte dokumentet på Internett, må du angi et Internett-passord når du
laster opp dokumentet.

Slik deler du et dokument med inviterte lesere:

1

Åpne dokumentet du vil dele, og klikk på iWork.com-knappen i verktøylinjen eller velg

Deling > «Del via iWork.com».

2

Oppgi Apple-ID-en og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet?
og følger deretter instruksjonene på skjermen.
Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i
e-postmeldingen, og fortsett med å dele.

3

Marker «Del med lesere».

background image

4

I Til- og Melding-feltene skriver du e-postadressene og en melding til personene du vil

gi tilgang til dokumentet.

5

Hvis du ikke vil bruke emnet som opprettes automatisk, kan du skrive inn et annet.

6

Angi lesealternativer for det delte dokumentet. Klikk på Vis avansert hvis du vil se alle

disse alternativene:
Skrive kommentarer: Marker for å tillate besøkende å skrive kommentarer på
dokumentet.
Laste ned dokumentet: Marker for å tillate besøkende å laste ned dokumentet.
Kopier til iWork.com som: Skriv inn eller velg et filnavn for dokumentet på Internett.
Nedlastingsvalg: Velg ett eller flere filformatvalg for å gjøre dokumentet tilgjengelig
for nedlasting.
Passord: Marker for kreve at brukere oppgir et passord før de kan lese dokumentet
på Internett. Skriv inn et passord i feltene som vises, og klikk deretter på Angi passord.
Pass på at de som skal lese dokumentet, får beskjed om passordet.
Du kan bruke passordassistenten (klikk på knappen med nøkkelsymbol på) hvis du vil
lage et sikrere passord. Hvis du vil ha mer informasjon om passordassistenten, leser du
«Passordbeskytte dokumenter» på side 36.

7

Klikk på Del.

Det sendes en kopi av dokumentet til iWork.com, og det sendes invitasjoner til leserne
via e-post. Leserne kan klikke på den unike koblingen i e-postmeldingen de mottar for
å få tilgang til dokumentet på Internett. Hvis de skriver inn kommentarer, vises navnet
deres i kommentarene.

Slik publiserer du et dokument på Internett for generell lesning:

1

Åpne dokumentet du vil dele, og klikk på iWork.com-knappen i verktøylinjen eller velg

Deling > «Del via iWork.com».

2

Oppgi Apple-ID-en og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet?
og følger deretter instruksjonene på skjermen.
Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i
e-postmeldingen, og fortsett med å publisere.

3

Marker «Publiser på Internett».

4

Klikk på Vis avansert hvis du vil endre dokumentets Internett-navn, og skriv inn eller

velg et filnavn for Internett-dokumentet.

5

Klikk på Publiser.

En kopi av dokumentet publiseres på iWork.com. Leserne kan lese dokumentet, men
de kan ikke legge til kommentarer og notater.

268

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

background image

Kapittel 12

Skrive ut, dele og eksportere dokumentet til andre formater

269

6

I dialogruten som vises, klikker du på Vis på Internett for å se dokumentet på

iWork.com.

7

Hvis du vil se Internett-adressen for dokumentet, klikker du på Vis offentlig URL.

Du kan kopiere nettadressen (URL-en) og legge den ut på et nettsted, en blogg eller et
sosialt nettverk. Alle som har nettadressen, kan lese dokumentet ditt på Internett.

Slik laster du opp et dokument slik at bare du har tilgang til det:

1

Åpne dokumentet, og klikk på iWork.com-knappen i verktøylinjen eller velg Deling >

«Del via iWork.com».

2

Oppgi Apple-ID-en og passordet ditt, og klikk deretter på Logg på.

Hvis du har glemt Apple-ID-en din eller passordet ditt, klikker du på Glemt passordet?
og følger deretter instruksjonene på skjermen.
Hvis det er første gang du sender et dokument til iWork.com, sendes det
en e-postbekreftelse til e-postadressen din. Klikk på bekreftelseskoblingen i
e-postmeldingen, og fortsett med å laste opp.

3

Marker «Last opp til privat bruk».

4

Klikk på Vis avansert hvis du vil endre dokumentets Internett-navn, og skriv inn eller

velg et filnavn for Internett-dokumentet.

5

Klikk på Last opp-knappen

En kopi av dokumentet sendes til iWork.com.

6

Klikk på Vis på Internett for å se dokumentet på iWork.com. Du kan klikke på OK for å

lukke dialogruten.

Hvis du vil ha tilgang til alle Internett-dokumentene dine fra Delte dokumenter-
visningen på iWork.com, gjør du et av følgende:
Åpne et dokument, og velg Deling > Vis delte dokumenter. Hvis du ikke allerede er

m

logget på, velger du Del > Logg på og deretter Vis delte dokumenter.
Gå til

m

http://www.iwork.com og logg på.

Du kan stille inn iWork.com slik at du blir varslet på e-post når lesere legger til nye
kommentarer på et Internett-dokument. Hvis du vil har mer informasjon om dette og
å bruke iWork.com, kan du gå til http://www.iwork.com og klikke på Hjelp nederst på
siden.