Pages - Arkivere en kopi av et dokument

background image

Arkivere en kopi av et dokument

Hvis du vil duplisere det åpne dokumentet, kan du arkivere det med et annet navn
eller på en annen plassering.

Slik arkiverer du en kopi av et dokument i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller nyere:

1

Velg Arkiv > Dupliser.

Det opprettes en kopi uten navn av det åpne dokumentet. Begge kopiene forblir åpne
på skrivebordet slik at du kan se på dem eller redigere dem.

2

Lukk vinduet til kopien uten navn, skriv inn et navn på dokumentet, og velg deretter

en plassering fra lokalmenyen.

3

Klikk på Arkiver.

Slik arkiverer du en kopi av et dokument i Mac OS X versjon 10.6.x (Snow Leopard)
eller eldre:
Velg Arkiv > Arkiver som, og angi deretter navn og plassering.

m

Når dokumentet kopieres på denne måten, lukkes originaldokumentet. Dokumentet
som nå er åpent på skrivebordet, er den nye kopien. Hvis du vil arbeide med den
originale versjonen, velger du Arkiv > Åpne sist brukte og velger den forrige versjonen
fra undermenyen.

Du kan også automatisere opprettingen av duplikatversjoner av dokumentet hver
gang du arkiverer, der navnet og plasseringen er de samme som for originalen,
men med «Sikkerhetskopi av» foran filnavnet. Les «Arkivere en sikkerhetskopi av et
dokument automatisk» på side 40.