Pages - Finne en arkivversjon av et dokument

background image

Finne en arkivversjon av et dokument

Hvis du har laget arkivversjoner av dokumentet i Mac OS X versjon 10.7 (Lion) eller
nyere, kan du bla i arkivet for å finne tidligere versjoner som du vil gjenopprette
eller hente informasjon fra. Når du finner arkivversjonen du vil ha, kan du
gjenopprette den som en fullt redigerbar kopi, eller du kan hente ut tekst, bilder eller
dokumentinnstillinger du vil bruke på nytt.

Slik blar du i arkivversjoner av dokumentet:

1

Åpne dokumentet som du vil finne tidligere versjoner av, og hold markøren over

navnet til dokumentet øverst i Pages-programvinduet.
En trekant vises.

2

Klikk på trekanten, og velg Bla i alle versjoner.

40

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere et dokument

background image

Kapittel 2

Opprette, åpne og arkivere et dokument

41

Visningen endres for å vise øyeblikksbilder av alle arkiverte versjoner av dokumentet
med en stjernehimmel som bakgrunn. En tidslinje på høyre side av skjermen angir når
den fremste versjonen til høyre ble arkivert.

Tidligere

dokumentversjoner

Nåværende

dokumentversjon

Klikk for å gjenopprette versjonen som

vises på høyre side av skjermen.

Klikk for å gå ut av denne visningen

uten å gjenopprette en eldre versjon.

Flytt langs tidslinjen for å se

tidligere versjoner som er

arkivert på ulike tidspunkter.

3

Flytt håndtaket langs tidslinjen for å gå bakover i tid og se eldre versjoner av

dokumentet.

4

Når du finner en versjon som du vil se nærmere på, klikker du på bildet av

dokumentet.
Versjonen flyttes til forgrunnen, hvor du kan klikke på forskjellige dokumenter for
å vise dem, markere objekter på sider, åpne inspektører og kopiere objekter og
inspektørinnstillinger.

5

Gjør ett av følgende:

Hvis du vil utføre en komplett gjenoppretting av den tidligere versjonen, klikker

Â

du på Gjenopprett når versjonen du vil ha, er i forgrunnen. Det gjenopprettede
dokumentet vises på det vanlige skrivebordet og erstatter den forrige versjonen
du arbeidet på før du valgte å vise tidligere versjoner. (Den versjonen blir deretter
arkivert i tidslinjen, i tilfelle du vil gå tilbake til den.)

background image

Hvis du vil gjenopprette kun et objekt eller en inspektørinnstilling fra den

Â

eldre versjonen, kopierer du objektet eller innstillingen ved å markere, trykke
på Kommando-C og deretter klikke på Ferdig for å gå tilbake til det vanlige
skrivebordet. Lim inn objektet eller innstillingen der du vil at de skal brukes, ved å
trykke på Kommando-V.
Hvis du vil sammenligne den tidligere versjonen side om side med den nåværende

Â

versjonen, klikker du på Gjeldende dokument.

6

Klikk på Ferdig for å gå tilbake til det vanlige skrivebordet.