Pages - Endre stiler i en innholdsfortegnelse

background image

Endre stiler i en innholdsfortegnelse

Du kan endre utseendet på tekst i innholdsfortegnelsen på samme måte som annen
tekst i et tekstbehandlingsdokument. Du kan også legge til fylltegn mellom en
oppføring og sidetallet, og du kan opprette nye innholdsfortegnelsesstiler.

Slik endrer du utseendet på en oppføring i innholdsfortegnelsen:

1

I innholdsfortegnelsen markerer du oppføringstypen du vil formatere, for eksempel en

overskrift.
Alle oppføringer av samme type markeres automatisk. De kan ikke markeres enkeltvis.

2

Klikk på stilerknappen i formatlinjen for å åpne stilerskuffen.

Legg merke til at stilerskuffen viser en liste med innholdsfortegnelsesstiler.
innholdsfortegnelsesstilen som tilsvarer den markerte oppføringen er også markert.

Når du markerer en oppføring
i innholdsfortegnelsen,
viser stilerskuffen
innholdsfortegnelsesstiler.
Klikk på pilen, og velg om du
vil omdefinere den markerte
stilen, lage en ny stil eller endre
navnet på den.

3

Hvis du vil endre fontattributtene til innholdsfortegnelsesoverskriften, bruker du

formatlinjekontrollene.
Du kan også endre fontattributtene ved hjelp av Fonter-vinduet, tekstinspektøren og
Farger-vinduet.

4

Hvis du vil sette inn fylltegn fra en oppføring til sidenummeret, markerer du

innholdsfortegnelseoppføringen, klikker på tabulatoren i Tab.stopp-kolonnen i
Tabulatorer-panelet i tekstinspektøren, og velger deretter en linjestil fra Fylltegn-
lokalmenyen.

5

Hvis du vil endre stilen i stilerskuffen slik at den passer med oppføringen, klikker du på

pilen til høyre for stilnavnet og velger «Definer stil fra markering på nytt».
Hvis du vil opprette en ny innholdsfortegnelsesstil i stedet, klikker du på pilen til høyre
for stilnavnet og velger «Opprett ny innholdsfortegnelsesstil fra markering». Deretter
skriver du inn et navn for den nye stilen. Du kan også legge til en ny stil ved å klikke
på Legg til-knappen (+) nederst til venstre i stilerskuffen. I begge tilfeller skriver du inn
et navn for den nye stilen, og velger «Bruk denne nye stilen ved oppretting» hvis du vil
bruke den på den markerte teksten.

6

Hvis du vil endre navn på stilen i stilerskuffen, klikker du på pilen ved siden av

stilnavnet og velger Endre navn på stil. Skriv inn et nytt navn for stilen.

66

Kapittel 3

Arbeide med dokumentdeler

background image

Kapittel 3

Arbeide med dokumentdeler

67