Pages - Definere layoutmarger

background image

Definere layoutmarger

I et tekstbehandlingsdokument er layoutmargen avstanden mellom kolonner i en
layout.

Slik endrer du layoutmargen i et tekstbehandlingsdokument:

1

Klikk i en kolonne.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk på layoutknappen, og klikk deretter på Layout.

background image

3

Hvis du vil endre de utvendige margene for kolonnen(e), oppgir du verdier i Venstre-

og Høyre-feltene under Layoutmarger.

4

Hvis du vil spesifisere avstanden over og under kolonnen(e), oppgir du verdier i Før-

og Etter-feltene under Layoutmarger.

De nye margene kan ikke være større enn sidemargene angitt for dokumentet i
dokumentinspektøren.