Pages - Definere topptekst og bunntekst for motstående sider

background image

Definere topptekst og bunntekst for motstående sider

Hvis du har et tekstbehandlingsdokument som bruker inndelinger, kan du stille inn
forskjellig topptekst og bunntekst for venstre- og høyresider, for eksempel hvis du vil
at sidetallet skal vises på yttersiden av bunnteksten. Se «Formatere motstående sider i
en inndeling» på side 62 for informasjon om definering av inndelinger.

Slik stiller du inn topptekst og bunntekst for motstående sider i en inndeling:

1

Klikk i inndelingen.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på Layoutinspektør, og klikk på

Inndeling.

3

Velg «Venstre og høyre side er forskjellig».

4

Fjern markeringen for «Bruk tidligere topp- og bunntekster».

5

På en venstreside i inndelingen definerer du topp- og bunnteksten du vil bruke for alle

venstresider i inndelingen.
Du finner instruksjoner i «Bruke topp- og bunntekst» på side 54.

6

På en høyreside i inndelingen definerer du topp- og bunnteksten du vil bruke for alle

høyresider i inndelingen.

7

Hvis du vil at første side i inndelingen skal ha en unik topp- eller bunntekst, velger

du «Første side er forskjellig» og definerer topp- og bunnteksten på første side i
inndelingen.