Pages - Sette inn et manuelt linjeskift

background image

Sette inn et manuelt linjeskift

Du kan bruke et manuelt linjeskift, som også kalles mykt linjeskift, hvis du vil starte en
ny linje uten å starte et nytt avsnitt.

Slik setter du inn et manuelt linjeskift:

1

Klikk der du vil ha linjeskiftet.

2

Trykk på returtasten mens du holder Skift-tasten nede.