Pages - Flytte mellom et merke og tilknyttet fotnote eller sluttnote

background image

Flytte mellom et merke og tilknyttet fotnote eller sluttnote

I et tekstbehandlingsdokument kan du flytte til en note fra merket, eller til merket fra
en note.

Slik flytter du mellom merker og noter:
I noten dobbeltklikker du på merket for å flytte til stedet i dokumentet der merket

m

vises.
I brødteksten dobbeltklikker du på merket for å gå til den tilhørende noten.

m