Pages - Konvertere fotnoter til sluttnoter og omvendt

background image

Konvertere fotnoter til sluttnoter og omvendt

I et tekstbehandlingsdokument kan du endre alle fotnotene i et dokument
til sluttnoter, eller alle sluttnotene til fotnoter. Du kan også konvertere alle
dokumentsluttnoter til inndelingssluttnoter og omvendt. Det er imidlertid ikke mulig å
blande sluttnoter og fotnoter i samme dokument.

Slik konverterer du fotnoter til sluttnoter og omvendt
I Dokument-panelet i dokumentinspektøren endrer du innstillingen i lokalmenyen

m

Fotnoter og sluttnoter.