Pages - Starte sidenummerering på nytt i en inndeling

background image

Starte sidenummerering på nytt i en inndeling

Du kan starte et nytt sidenummereringssystem for en inndeling.

Slik starter du sidenummerering på nytt i en dokumentinndeling:
Klikk i inndelingen, velg «Start på» i Inndeling-panelet i layoutinspektøren, og angi

m

deretter tallet for første side i inndelingen.