Pages - Velge sideretning og -størrelse

background image

Velge sideretning og -størrelse

Standardinnstillingen for de fleste Pages-maler er for vanlige papirstørrelser med
teksten i stående retning. Hvis dokumentet ditt krever en annen papirstørrelse eller du
vil skrive det ut i liggende retning, bør du stille inn papirstørrelse og -retning før du
begynner å skrive. På den måten vil du få en bedre ide om hvordan dokumentet vil se
ut mens du arbeider med det.

I «Angi papirstørrelse og retning» på side 259 finner du instruksjoner for endring av
sideretning og innstilling av papirstørrelse.

Hvis du starter med et Tom (tekstbehandling) eller Tom lerret-dokument (sidelayout),
er malene tilgjengelige i stående og liggende retning.