Pages - Bruke kommentarer

background image

Bruke kommentarer

Med kommentarer kan du legge inn merknader i et dokument, eller i deler av det, uten
å endre dokumentet. Kommentarer er nyttige når du vil minne deg selv på noe, spørre
korrekturleserne om noe, videreformidle forslag om innholdet og så videre.

Marker den delen av dokumentet kommentaren skal gjelde, ved å plassere
innsettingspunktet der eller ved å markere ord eller objekter. Den delen av
dokumentet som er knyttet til en kommentar, kalles kommentaranker.

Klikk på Kommentar for å legge
til en kommentar.

Kommentarer vises i
Kommentarer-panelet og ankres til
deler av dokumentet.

Slik organiserer du kommentarer:
Hvis du vil legge til kommentarer i dokumentet, markerer du tekst eller et objekt og

m

klikker på Kommentar i verktøylinjen, eller velger Sett inn > Kommentar.
Skriv inn kommentaren i kommentaretiketten som vises. Størrelsen på
kommentaretiketten endres etter hvert som du skriver.
Hvis du vil legge til en kommentar for en tabellcelle, markerer du cellen og klikker

m

på Kommentar i verktøylinjen, eller velger Sett inn > Kommentar. Skrive tekst i
kommentaretiketten.
Hvis du vil endre en kommentar, klikker du i kommentaretiketten og redigerer den på

m

samme måte som andre tekstobjekter i dokumentet.
Du kan endre utseendet på tekst i kommentarer ved hjelp av tegn- og avsnittsstiler.
Hvis du vil slette en kommentar, klikker du på Slett-knappen i høyre hjørne i

m

kommentaretiketten.

Klikk for å slette
kommentaren.

Hvis du vil vise kommentarer, klikker du på Vis-knappen i verktøylinjen, og velger Vis

m

kommentarer.

background image

Hvis kommentarene ikke vises, setter du inn en kommentar for å vise alle.
Hvis du vil vise kommentarer mens du sporer endringer, velger du Vis > Vis

m

Kommentarer og endringer-panelet.
Hvis du vil skjule kommentarer, klikker du på Vis-knappen og velger Skjul

m

kommentarer.
Hvis du vil skrive ut kommentarer, velger du Arkiv > Skriv ut mens kommentarene

m

vises. Sidene som skrives ut, justeres for å gjøre plass til kommentarene.
Hvis kommentarene er skjult, vises de ikke på de utskrevne sidene.

78

Kapittel 4

Gå gjennom og revidere dokumenter

background image

79

Legg til og endre utseendet til tekst, blant annet i tekstruter,

tabellceller og figurer.

Forstå tekst

Legg til tekst ved å skrive i et tomt tekstbehandlingsdokument, erstatte eksempeltekst,
bruke tekstruter og lister, plassere tekst i figurer, og annet.

Hvis du vil lære hvordan du arbeider med eksempeltekst i maler og flettefelt, kan du

Â

lese «Bruke eksempeltekst» på side 79 og «Hva er flettefelt?» på side 252.
Hvis du vil legge til forskjellige tekststiler eller opprette dine egne, kan du lese «

Â

Hva

er stiler?» på side 127.
Hvis du vil lære hvordan du legger til nye malsider, kan du lese «

Â

Legge til nye

malsider» på side 81.
Hvis du vil slette sider fra dokumentet, kan du lese «

Â

Slette sider» på side 81.

Hvis du vil lære hvordan du sletter, kopierer og limer inn tekst, kan du lese «

Â

Slette,

kopiere og lime inn tekst» på side 82.
Hvis du vil legge til tekst i en tekstrute eller figur, kan du lese «

Â

Bruke tekstruter,

figurer og andre effekter for å framheve tekst» på side 106.
Hvis du vil legge til tekst som er formatert som en liste, se «

Â

Opprette lister» på

side 102.
Hvis du vil lære hvordan du legger til tekst i tabellceller, kan du lese «

Â

Arbeide med

tekst i tabellceller» på side 197.

Bruke eksempeltekst

Maler inneholder eksempeltekst, som viser deg hvordan teksten vil se ut og hvor den
vil plasseres i det ferdige dokumentet. Det meste av eksempelteksten vises i latin
(for eksempel lorem ipsum) i brødteksten, tekstruter, overskrifter og annet. Annen
forhåndsdefinert tekst, for eksempel tittelen til et nyhetsbrev, vises i det språket du
bruker.

5