Pages - Angi innrykk for avsnitt

background image

Angi innrykk for avsnitt

Du kan bruke den horisontale linjalen og tekstinspektøren til å angi innrykk for avsnitt.

Slik kan du angi innrykk:
Flytt innrykkskontrollene på den horisontale linjalen for å endre innrykk.

m

Første linjeinnrykk

Venstre innrykk

Høyre innrykk

Hvis du vil endre høyre innrykk, flytter du høyre innrykk-symbolet (blå trekant som
peker nedover til høyre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du vil at høyre
kant av avsnittet skal stoppe.
Hvis du vil endre venstre innrykk, flytter du venstre innrykk-symbolet (blå trekant
som peker nedover til venstre på den horisontale linjalen) til posisjonen der du vil at
venstre kant av avsnittet skal starte .

background image

Hvis du vil endre venstre marg uavhengig av venstre innrykk, holder du nede Tilvalg-
tasten mens du flytter.
Hvis du vil endre førstelinjeinnrykket, flytter du førstelinjeinnrykksymbolet (blå firkant)
dit du vil at første linje i hvert avsnitt skal starte.
Hvis du vil at første linje skal være lik venstre marg, forsikrer du deg om at firkanten er
på linje med venstreinnrykksymbolet.
Hvis du vil ha et hengende innrykk, flytter du firkanten til venstre for
venstreinnrykksymbolet.
Hvis du vil angi innrykk med tekstinspektøren, klikker du på Inspektør i verktøylinjen,

m

deretter påTekst-knappen og så på Tabulatorer. Marker avsnittet eller avsnittene du vil
endre.
Hvis du vil angi førstelinjeinnrykket, angir du verdier i Første linje- og Venstre-feltene
under Avsnittsinnrykk.
Hvis du vil at første linje skal ha innrykk i forhold til andre tekstlinje, må Første linje-
verdien være høyere en verdien i Venstre-feltet.
Hvis du vil at første linje skal henge over venstre side av avsnittsmargen, må verdien i
Første linje-feltet være lavere enn verdien i Venstre-feltet.
Hvis du vil skille ut et avsnitt ved hjelp av innrykk (for eksempel hvis du skal ha
med et langt sitat i teksten), oppgir du en verdi i Venstre- og Høyre-feltene under
Avsnittsinnrykk.