Pages - Angi tabulatorstopp for å justere tekst

background image

Angi tabulatorstopp for å justere tekst

Du kan justere tekst på bestemte steder ved å angi tabulatorstopp i et dokument, i en
tekstrute, en tabellcelle eller en figur. Når du trykker på tabulatortasten (eller Tilvalg-
Tabulator når du arbeider i en tabellcelle), flyttes innsettingspunktet (og eventuell tekst
til høyre for det) til neste tabulatorstopp, og tekst du skriver starter der. Bruk symbol på
den horisontale linjalen eller tekstinspektøren for å håndtere tabulatorstopp.

background image

Hvis du vil lære om å

Går du til

Legge til et nytt tabulatorstopp

«Angi et nytt tabulatorstopp» på side 96

Endre plasseringen av og typen tabulatorstopp

«Endre et tabulatorstopp» på side 97

Slette et tabulatorstopp

«Slette et tabulatorstopp» på side 98

Endre avstanden mellom tabulatorstopp

«Angi standardavstanden mellom tabulatorer» på
side 98

Justere linjalvalgene

«Endre linjalinnstillinger» på side 98