Pages - Slette et tabulatorstopp

background image

Slette et tabulatorstopp

Du kan bruke den horisontale linjalen eller tekstinspektøren til å fjerne et
tabulatorstopp raskt.

Slik kan du slette et tabulatorstopp:
Hvis du vil slette en tabulatorsstopp, flytter du tabulatoren bort fra fra den horisontale

m

linjalen.
Hvis den horisontale linjalen er skjult, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis
linjaler.
Hvis du vil slette et tabulatorstopp med tekstinspektøren, klikker du på Inspektør i

m

verktøylinjen, deretter på Tekst-knappen og så på Tabulatorer. Marker tabulatorstoppen
du vil slette i Tabulatorstopp-kolonnen, og klikk deretter på Slett-knappen (–).