Pages - Automatisk orddeling

background image

Automatisk orddeling

Standardinnstillingen er at Pages automatisk deler ord hvis de må brytes ved slutten
av linjen.

Slik kan du slå orddeling på eller av:
Hvis du vil slå orddeling for hele dokumentet på eller av, klikker du på Inspektør i

m

verktøylinjen, klikker på dokumentknappen, og markerer eller fjerner markeringen for
Orddeling (i Dokument-panelet).
Hvis du vil slå av orddeling for et bestemt avsnitt, markerer du avsnittet, klikker på

m

Inspektør i verktøylinje, klikker på tekstknappen, klikker på Mer og markerer deretter
«Fjern orddeling for avsnitt».
Hvis du vil slå orddeling på eller av for et ord, klikker du på ordet mens du holder

m

Kontroll-tasten nede, og velger deretter Ingen orddeling eller Tillat orddeling fra
kontekstmenyen.
Hvis du slår av eller på ordeling for et ord, påvirker det hver forekomst av ordet i
dokumentet.