Pages - Bruke eksempeltekst

background image

Arbeide med tekst

background image

Du markerer eksempelteksten, og skriver inn din egen tekst for å erstatte den. Teksten
du skriver inn bruker samme stil og formatering som eksempelteksten. Hvis du ikke
vil bruke stilen og fontstørrelsen eksempelteksten bruker, kan du endre den markerte
teksten ved å klikke på fontfamilien og fontstørrelseskontrollene i formatlinjen.

Slik kan du arbeide med eksempeltekst:
Hvis du vil legge til tekst i et hovedtekstområde, klikker du på eksempelteksten for å

m

markere den, og begynner deretter å skrive for å erstatte den med egen tekst.
Når du klikker på eksempeltekst i en dokumentmal, markeres hele tekstområdet.

Eksempeltekst
Hele teksten markeres
når du klikker.

Hvis du vil legge til tekst i en tekstrute, klikker du én gang for å markere tekstruten,

m

klikker for å markere teksten i ruten og begynne å skrive.
Tekstboksene vises når layoutvisning er slått på. Hvis du vil slå på layoutvisning, klikker
du på Vis i verktøylinjen og velger Vis layout.

Hvis du vil legge til tekst i en tabell med eksempeltekst, klikker du én gang for å

m

markere tabellen, dobbeltklikker for å markere en enkeltcelle og eksempelteksten, og
begynner å skrive.
Du kan også legge til tekst i tabellceller som ikke inneholder eksempeltekst. Du finner
instruksjoner i «Arbeide med tekst i tabellceller» på side 197.
Hvis du vil legge til tekst i en kolonne, klikker du på eksempelteksten i kolonnen og

m

begynner å skrive.
Det kan være enklere å arbeide med tekstkolonner hvis dokumentlayouten er synlig.
Hvis du vil vise dokumentlayouten, klikker du på Vis i verktøylinjen og velger Vis layout.

80

Kapittel 5

Arbeide med tekst

background image

Kapittel 5

Arbeide med tekst

81

Eksempeltekst i tekstruter og tabeller er en del av standarddesignen til en mal. Hvis
du vil bevare designen, må du passe på å ikke trykke på slettetasten når du markerer
tekstruten eller tabellen ettersom plassholderen vil slettes fra siden. Hvis du sletter en
tekstrute eller en tabell ved en feiltagelse, trykker du på Kommando-Z (snarveien for
angre).