Pages - Legge til nye malsider

background image

Legge til nye malsider

Hver side i en Pages-mal har en egen design. Du kan velge å bruke sidedesignene du
ser når dokumentet åpnes. Hvis sidedesignet ikke tilfredstiller dine behov, kan du velge
blant ytterligere sider som er designet for bruk sammen med malen.

Ved å legge til nye malsider, kan du raskt legge til sider som allerede inneholder tekst,
bilder, tabeller, diagrammer eller andre formateringsalternativer du vil ha.

Slik legger du til en ny malside:

1

Klikk i inndelingen den nye siden skal etterfølge.

En inndeling er en gruppe på én eller flere sider som har samme layout-,
nummererings- og andre dokumentattributter. Et kapittel er et eksempel på en
inndeling.

2

Klikk på Inndelinger- (tekstbehandlingsmal) eller Sider-knappen (sidelayoutmal) i

verktøylinjen, og velg sidetypen du vil legge til i dokumentet.

Velg flere sider fra

Inndelinger- eller

Sider-lokalmenyen.

Les «Opprette inndelinger» på side 59 for mer informasjon om å arbeide med
inndelinger.