Pages - Korrekturlese dokumenter

background image

Korrekturlese dokumenter

Du kan stille inn Korrekturleseren til å merke skrivefeil mens du skriver, eller du kan
kontrollere hele dokumentet eller markert tekst når du vil.

Korrekturlesing finner følgende typer skrivefeil:

Feil bruk av små/store bokstaver

Â

Tegnsettingsfeil ( for eksempel inkonsekvent bruk av mellomrom rundt tankestreker)

Â

Dupliserte ord

Â

Overdrevent kompliserte ordvalg

Â

Formateringsfeil (for example forkortelser som bør skrives fullt ut)

Â

Gramatikkfeil (for eksempel «et» i stedet for «en»)

Â

Sjargong

Â

Feilstavinger

Â

Kjønnsbestemte uttrykk

Â

Slik finner du skrivefeil:
Hvis du vil kontrollere skrivefeil mens du skriver, velger du Rediger > Korrekturlesing >

m

«Korrekturles mens du skriver».
Hvis du vil slå av korrekturlesing mens du skriver, velger du Rediger > Korrekturlesing >
«Korrekturles mens du skriver» for å fjerne markeringen til den kommandoen (forsikre
deg om at haken ikke vises ved siden av kommandoen).
Hvis du vil kontrollere skrivefeil fra innsettingspunktet til slutten av dokumentet, klikker

m

du for å plassere innsettingspunktet, og velger Rediger > Korrekturlesing > Korrekturles.
Hvis du vil begrense korrekturlesingen til en bestemt del av dokumentet, markerer du
teksten du vil kontrollere før du velger kommandoen.
Den første feilen markeres. Du kan rette det eller velge samme kommando på nytt for å
fortsette å kontrollere dokumentet.
Hvis du vil kontrollere skrivefeil

m

og vise retteforslag, velger du Rediger >

Korrekturlesing > Korrekturleser.