Pages - Opprette en oversikt

background image

Opprette en oversikt

I et tekstbehandlingsdokument kan du opprette en oversikt over emner og
underemner som er enkel å organisere og vise på forskjellige måter. Hvis du allerede
har et tekstbehandlingsdokument du vil lage en oversikt av, klikker du bare på Oversikt
i verktøylinjen. Eller velg en oversiktsmal fra malvelgeren.

Slik oppretter og organiserer du en oversikt:

1

I et tekstbehandlingsdokument klikker du på Oversikt i verktøylinjen eller velger Vis >

Vis dokumentoversikt. Så kan du begynne å skrive.

2

Hvis du vil legge til et nytt oversiktsemne, trykker du på returtasten.

Hvis teksten for emnet er for lang, kan du klikke på trunkeringsknappen i formatlinjen
for å vise bare den første linjen.

Velg hvor mange
oversiktsnivåer du vil vise.

Vis kun den første linjen av
hvert avsnitt i en oversikt.

Vis objekter som miniatyrbilder
eller faktisk størrelse i en
oversikt.

3

Trykk du på tabulatortasten for å sette inn et underemne. Trykk du på returtasten for å

sette inn et underemne til.
Hvis du vil rykke inn underemnene opptil ni nivåer, trykker du på tabulatortasten eller
du klikker på Hev- og Senk-knappene i formatlinjen.

Klikk for å heve eller senke
oversiktsemner eller konvertere
markert tekst til brødtekst.

Velg avsnitt- og tegnstiler for
den markerte teksten.

4

Legg til tekstbundne bilder, tabeller og filmer i oversiktsemner og -underemner.

Hvis du vil vise et bilde eller en film i en mindre størrelse, velger du Miniatyr fra
lokalmenyen i formatlinjen.
Bilder, tabeller og filmer kan redigeres når de vises i full størrelse.

5

Dobbeltklikk på en Oversikt-kontroll for å utvide eller skjule alle underemnene i et

emne på det nivået.
Velg hvor mange nivåer av oversikten som skal vises, med Nivåer-lokalmenyen i
formatlinjen.

6

Klikk på en Oversikt-kontroll, og flytt den for å omorganisere emner og underemner.

background image

Flytt oversiktskontrollene opp eller ned for å endre rekkefølge på emner på samme
oversiktsnivå.
Flytt oversiktskontrollene til venstre eller høyre for å flytte emner og underemner opp
eller ned til et annet oversiktsnivå.
Når du flytter et emne, flyttes også alle underemnene.

Flytt oversiktskontroller for å flytte emner og relaterte
underemner i en oversikt, eller dobbeltklikk på
kontroller for å utvide eller skjule oversiktsemner.

7

Hvis du vil gå ut av oversiktsmodus, klikker du på Oversikt i verktøylinjen eller velger

Vis > Skjul dokumentoversikt.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arkiverer dokumentet i oversiktsmodus,
leser du «Arkivere et dokument i oversiktsmodus» på side 42.

Oversiktskontrollene vises ikke i utskrevne dokumenter. Hvis du vil legge til tall eller
punkttegn i oversikten, klikker du på stilskuffknappen i formatlinjen og velger ett av
listestilalternativene.