Pages - Slette en stil

background image

Slette en stil

Når du sletter en stil fra et dokument, må du velge en annen stil til å erstatte den.

Slik sletter du en stil:

1

Klikk på stilskuffknappen i formatlinjen for å åpne stilerskuffen.

2

Hold markøren over stilen du vil slette, klikk deretter på pilen til høyre for stilen og

velg Slett stil.

3

Hvis stilen du vil slette brukes i gjeldende dokument, velger du en stil å erstatte den

med.

4

Klikk på OK.