Pages - Redusere bildefilstørrelser

background image

Redusere bildefilstørrelser

Hvis du har endret størrelsen på eller maskert en svært stor bildefil, og vil arkivere
bildefilen som en del av Pages-dokumentet (slik at du enkelt kan overføre det til en
annen datamaskin), og samtidig vil beholde dokumentfilen så liten som mulig, kan du
arkivere bare den lille (beskjærte eller krympede) versjonen av bildet i dokumentet.

Dokumentet må arkiveres før du kan redusere bildefilens størrelse. Du finner
informasjon om dette i «Arkivere et dokument» på side 37.

Slik reduserer du størrelsen på bilder:
Hvis du vil redusere filstørrelsen til et enkeltbilde du har maskert eller endret størrelse

m

på til en mindre størrelse, markerer du bildet og velger Format > Bilde > Reduser
bildefilstørrelse.
Hvis du vil endre filstørrelsen på alle maskerte og krympede bilder, markerer du

m

bildene og velger deretter Arkiv > Reduser filstørrelse.

146

Kapittel 7

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 7

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

147

Viktig:

Når du har redusert størrelsen til maskerte eller krympede bildefiler, er det

ikke mulig å gjenopprette originalstørrelsen. Hvis du senere vil gjenopprette den
opprinnelige størrelsen, må du legge til originalfilene i dokumentet på nytt.

Bilder som brukes som bildefyll, kan ikke reduseres på denne måten. Noen bildefiltyper
lar seg kanskje ikke redusere.

Hvis du vil lære mer om hvordan du reduserer størrelsen til lyd- og filmfiler, leser du
«Redusere størrelsen på mediefiler» på side 161.