Pages - Endre størrelse på objekter

background image

Endre størrelse på objekter

Du kan endre størrelsen til et objekt ved å flytte håndtakene eller ved å skrive inn
nøyaktig størrelse.

background image

Slik kan du endre størrelsen til objekter:
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt ved å flytte, markerer du objektet og flytter

m

deretter ett av markeringshåndtakene. Hvis du vil endre størrelsen til et objekt i
én retning, flytter du et sidehåndtak i stedet for et hjørnehåndtak. Når det gjelder
tekstbundne objekter, kan kun markeringshåndtakene nederst og i høyre eller venstre
hjørne brukes.
Hvis du vil ta utgangspunkt i objektets midtpunkt, holder du nede Tilvalg-tasten mens
du drar.
Hvis du vil begrense objektets størrelsesforhold, holder du nede Skift-tasten mens du
flytter. Du kan også klikke på Inspektør i verktøylinjen, klikke på metrikknappen, og
deretter markere «Begrens størrelsesforhold» før du flytter.
Hvis du vil vise størrelsen til et objekt mens du flytter et markeringshåndtak, velger
du Pages > Valg, og velger deretter «Vis størrelse og plassering når objekter flyttes» i
Generelt-panelet.
Hvis du vil endre størrelsen til et objekt med nøyaktige proporsjoner, markerer du

m

objektet, klikker på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikknappen, og bruker
deretter Bredde- og Høyde-kontrollene.
Hvis du vil endre størrelsen til flere objekter samtidig, markerer du objektene, klikker

m

på Inspektør i verktøylinjen, klikker på metrikknappen, og skriver deretter nye verdier i
Bredde- og Høyde-feltene.
Marker objektet, og klikk deretter på Originalstørrelse i metrikkinspektøren.

m

Når du har endret størrelse på en svært stor bildefil og kun trenger å bruke den
mindre versjonen i dokumentet, kan Pages beholde kun en mindre kopi av bildet slik
at dokumentstørrelsen reduseres. Les «Redusere bildefilstørrelser» på side 146.

Hvis du skal forstørre eller forminske størrelsen på grafikk mye, bør du vurdere å
konvertere grafikken til en PDF-fil før du importerer den til Pages. PDF-filer mister ikke
skarpheten når størrelsen endres mye. Det er mulig at andre filtyper ikke beholder
klarheten like godt når de forstørres eller forminskes.

Tips:

Du kan også konvertere et bilde på skrivebordet til en PDF-fil ved hjelp av Grab-

programmet. Åpne Grab (finnes i Programmer/Verktøy-mappen på harddisken). Velg
Hent > Markering, og velg deretter bildet du vil lage PDF av. Velg Arkiv > Skriv ut, og
velg deretter Forhåndsvis for å arkivere bildet som PDF.