Pages - Fylle et objekt med en farge

background image

Fylle et objekt med en farge

Du kan fylle figurer, tabeller, tabellceller og diagramelementer med en farge.

Bruk formatlinjen til å raskt legge til en fyllfarge til et objekt. Marker objektet, klikk på
Fyll-feltet, og velg deretter en farge fra fargematrisen. Hvis du vil ha flere valg, klikker
du på Vis Farger for å åpne Farger-vinduet. Bruk Opasitet-kontrollene til å justere
graden av gjennomsiktighet.

Du kan også bruke grafikkinspektøren til å fylle et objekt med en farge.

Slik endrer du fyllfargen for et objekt ved hjelp av grafikkinspektøren:

1

Marker objektet.

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, og klikk deretter på grafikknappen.

3

Velg Fargefyll fra Fyll-lokalmenyen.

4

Klikk i fargefeltet nedenfor Fyll-lokalmenyen for å åpne Farger-vinduet, og velg deretter

en farge i Farger-vinduet.
Hvis du vil lære mer om Farger-vinduet, leser du «Farger-vinduet» på side 26.