Pages - Fylle et objekt med et bilde

background image

Fylle et objekt med et bilde

Du kan fylle en figur, tekstrute, tabell, tabellcelle, diagrambakgrunn eller diagramserie
med et bilde.

Fylle et objekt med et bilde

1

Marker objekt du vil fylle med et bilde.

2

Hvis grafikkinspektøren ikke er åpen, klikker du på Inspektør i verktøylinjen og deretter

på grafikknappen.

3

I grafikkinspektøren velger du Bildefyll eller Farget bildefyll, og velger deretter et bilde.

Du kan også flytte en bildefil fra Finder eller Medienavigering til bildefeltet i
grafikkinspektøren eller til en tabellcelle eller diagramserie.

Bruk lokalmenyen til å
angi bildestørrelse i
objektet.

Hvis du vil endre bildet,
flytter du et bilde til
bildefeltet.

178

Kapittel 7

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

background image

Kapittel 7

Arbeide med bilder, figurer og andre objekter

179

4

Velg skalering for bildet fra lokalmenyen.

Skaler for å passe: Endrer størrelse på bildet slik at det passer med objektets størrelse.
Hvis objektets form er forskjellig fra originalbildet, er det mulig at deler av bildet ikke
vises. Det er også mulig at tomrom vises rundt bildet.
Skaler for å fylle: Gjør bildet større eller mindre, størrelsen endres slik at det blir så lite
plass som mulig rundt bildet selv om objektet og bildet har forskjellig form.
Strekk: Endrer størrelsen på bildet slik at det passer til objektet, men forvrenger det
hvis objektet har en annen form enn originalbildet.
Opprinnelig størrelse: Plasserer bildet i objektet uten å endre originalstørrelsen. Hvis
bildet er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet. Hvis bildet er
mindre enn objektet, vises et tomrom rundt bildet.
Side ved side: Gjentar bildet i objektet hvis bildet er mindre enn objektet. Hvis bildet
er større enn objektet, er kun en del av bildet synlig i objektet.

Skaler for å passe

Strekk

Original størrelse

Side ved side
(stort bilde)

Skaler for å fylle

Side ved side
(lite bilde)

Side ved side (stort bilde)

5

Hvis du valgte Farget bildefyll, klikker du på fargefeltet (til høyre for Velg-knappen)

for å velge en farge. Flytt Opasitet-skyvekontrollen i Farger-vinduet for å gjøre fargen
mørkere eller lysere. (Hvis du flytter Opasitet-skyvekontrollen i grafikkinspektøren,
endrer den opasiteten til både fargen og bildet.)

Klikk for å velge en
bildefarge.