Pages - Endre form på en kurve

background image

Endre form på en kurve

En måte å lage en unik figur på er å endre formen på konturene til en forhåndstegnet
figur. Denne teknikken kan også brukes til å justere formene på en tilpasset figur på nytt.

Slik endrer du formen på en kurve:

1

Gjør figuren redigerbar. Hvis du vil vite hvordan, kan du lese «Redigere figurer» på

side 152.
Det vises røde punkter på figuren, som indikerer at du kan endre formen på kurvene ved
disse punktene.

2

Klikk på et av de runde, røde punktene på kurven du vil endre formen på. Det vises

håndtak på begge sidene av det røde punktet.

Du kan også flytte et punkt for å
modifisere kurven.

Flytt et kontrollhåndtak eller roter én
eller begge kontrollhåndtakene for å
endre kurven.

3

Hvis du vil justere kurvaturen, flytter du det røde punktet eller ett av håndtakene.

Flytt kontrollhåndtakene med eller mot klokken. Du får forskjellige resultater når du
flytter håndtakene sammen eller uavhengig av hverandre. Du kan eksperimentere inntil
du oppnår den ønskede effekten.
Hvis du vil flytte håndtakene sammen, holder du nede Tilvalg-tasten og flytter et av
håndtakene.
Hvis du kun vil flytte ett håndtak, holder du nede Kommando-tasten mens du flytter
håndtaket.

4

Hvis du vil ha mer presis kontroll over konturen, kan du legge til flere redigeringspunkter

ved å holde nede Tilvalg-tasten mens du holder markøren langs figurens kantlinje. Når
markøren blir formet som tuppen av en penn med et plusstegn (+), klikker du der du vil
legge til et nytt redigeringspunkt. Les «Legge til, slette og flytte redigeringspunktene i
en figur» på side 152 for mer informasjon.