Pages - Markere en tabell

background image

Markere en tabell

Når du markerer en tabell, vises markeringshåndtak på kanten av tabellen.

Slik markerer du en tabell:
Hvis en celle ikke er markert, klikker du på et hvilket som helst sted i tabellen.

m

Hvis en tabellcelle er markert, trykker du på Kommando-returtast. Du kan også klikke

m

utenfor tabellen og deretter på et hvilket som helst sted i tabellen.