Pages - Dele tabellceller

background image

Dele tabellceller

Deling av celler deler hver markerte celler i to like store deler, horisontalt (rader) og
vertikalt (kolonner). Begge de nye cellene har identiske bakgrunnsfarger eller -bilder.
Eventuell tekst i den opprinnelige cellen, står igjen i den øverste cellen eller cellen
lengst til venstre.

Slik deler du celler horisontalt eller vertikalt:

1

Marker én eller flere tabellceller. Hvis du vil dele en hel rad eller kolonne, markerer du

alle cellene i raden eller kolonnen.

204

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

background image

Kapittel 9

Jobbe med tabellceller

205

2

Hvis du vil dele celler i rader, velger du Format > Tabell > «Del opp i rader». Hvis du vil

dele celler i kolonner, velger du Format > Tabell > «Del opp i kolonner».
Du kan også velge Del rader og Del kolonner fra Rediger rader og kolonner-
lokalmenyen i tabellinspektøren.

3

Hvis du vil lage mindre og mindre enheter, gjentar du trinn 1 og 2 for de delte cellene.

Hvis du vil slå sammen delte celler, følger du instruksjonene i «Slå sammen ruter i en
tabell» på side 204.