Pages - Bruke det varighetformatet i tabellceller

background image

Bruke det varighetformatet i tabellceller

Bruk varighetformatet for verdier som beskriver tidsperioder, for eksempel uker, dager,
timer, minutter, sekunder eller millisekunder.

Slik definerer du et varighetformat for markerte celler:

1

Marker cellen(e).

2

Klikk på Inspektør i verktøylinjen, klikk deretter på tabellinspektørknappen, og klikk på

Format.

3

Velg Varighet fra Celleformat-lokalmenyen.

4

Bruk Enheter-kontrollen til å markere enhetene du vil vise for en varighetsverdi.

Som standard vises timer, minutter og sekunder (t, m, og s).
Hvis du vil velge én enhet, flytter du venstre eller høyre ende av skyvekontrollen mot
midten til den ikke kan bli kortere. Deretter klikker du midt på skyvekontrollen og
flytter den over enheten du vil bruke.
Hvis du vil velge flere enn én enhet, endrer du størrelsen og flytter skyvekontrollen til
den er over enhetene du vil bruke.

5

Velg et visningsformat fra Format-lokalmenyen.