Pages - Pasek formatu

background image

Pasek formatu

Za pomocą paska formatu, widocznego poniżej paska narzędzi, można szybko
zmieniać wygląd tekstu, stylów, czcionek i innych elementów w dokumencie.

Zawartość paska formatu jest różna, w zależności od zaznaczonego obiektu. Jeżeli
chcesz zobaczyć opis danego przycisku na pasku formatu, przytrzymaj nad nim
wskaźnik myszy.

background image

Oto wygląd paska formatu po zaznaczeniu tekstu:

Wybierz styl akapitu
lub znaków.

Kliknij, aby otworzyć
szufladkę stylów.

Wybierz czcionkę, jej styl,
wielkość i kolor.

Wybierz odstępy
między wierszami
i liczbę łamów.

Wyrównaj zaznaczony tekst.

Wybierz styl listy.

Jak pokazać lub ukryć pasek formatu?
Wybierz Widok > „Pokaż pasek formatu” lub Widok > „Ukryj pasek formatu”.

m