Pages - Dodawanie cieni do wykresów kołowych i klinów

background image

Dodawanie cieni do wykresów kołowych i klinów

Do całego wykresu kołowego lub do poszczególnych jego klinów można dodać cień.
Dodanie cienia do pojedynczych klinów sprawia, że wydają się one znajdować na
różnych warstwach, dlatego w takiej sytuacji warto oddzielić poszczególne kliny od
siebie. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Pokazywanie etykiet na wykresie
kołowym“ na stronie 253.

Jak dodać cienie?

1

Zaznacz wykres lub pojedyncze kliny. Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a

następnie w przycisk wykresów. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

Â

Jeżeli chcesz dodać cienie do poszczególnych klinów, wybierz „Pojedyncze” z menu
„Cień”.

Â

Jeżeli chcesz dodać cień do całego wykresu, wybierz „Grupa” z menu „Cień”.

2

Jeżeli chcesz ustawić cechy cienia, użyj Inspektora grafik.

Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Dodawanie cieni“ na stronie 178.