Pages - Złączanie danych z Książki adresowej lub dokumentu Numbers

background image

Złączanie danych z Książki adresowej lub dokumentu Numbers

Wiele szablonów Pages zawiera gotowe pola seryjne, można jednak utworzyć własne
pola tego typu, zgodnie z opisem w „Definiowanie własnych pól seryjnych“ na
stronie 265.

Po zdefiniowaniu pola seryjnego w dokumencie Pages, można umieścić w nim dane
kontaktowe. Oryginalny dokument nie zostanie zmieniony. Możesz używać dokumentu
ponownie, z innymi danymi adresowymi.

Jak wstawić dane nadawcy?
Otwórz dokument zawierający pola nadawcy, na przykład szablon listu. Pages

m

automatycznie umieści w tych polach dane pobrane z wizytówki wskazanej jako „moja”
w Książce adresowej. Jeżeli wizytówka nie zawiera danych dla któregokolwiek z pól,
pozostanie w nim wyświetlona jego nazwa.
Jeżeli chcesz użyć innej wizytówki, przeciągnij ten kontakt lub plik vCard na pole

m

nadawcy w dokumencie Pages. Nowe dane nadawcy zostaną użyte do wszystkich pól
nadawcy w dokumencie.
Dane z dokumentów Numbers nie mogą być używane jako dane nadawcy.

m

Jak wstawić dane kontaktu z Książki adresowej lub pliku vCard?

1

Zaznacz wizytówkę kontaktu w Książce adresowej lub plik vCard i przeciągnij go do

pola seryjnego w dokumencie.
Dane kontaktu pojawią się we wszystkich polach seryjnych w całym dokumencie.
Jeżeli wizytówka nie zawiera danych dla któregokolwiek z pól seryjnych, pozostanie
w nim wyświetlona nazwa pola.

2

Zachowaj lub wydrukuj dokument w zależności od potrzeb.

background image

3

Jeżeli chcesz użyć tego dokumentu z innymi danymi adresowymi, zaznacz inną kartę

w Książce adresowej i przeciągnij ją do pola seryjnego w dokumencie. Nowe dane
zastąpią dane dodane w kroku 1.

Jak wstawić dane wszystkich kontaktów z grupy w Książce adresowej?

1

Otwórz dokument zawierający pola seryjne.

2

Wybierz Edycja > Poczta seryjna, po czym wybierz grupę Książki adresowej lub

„Wszystkie”.
Możesz również zaznaczyć wybraną grupę lub pozycję „Wszyscy” w Książce adresowej
i przeciągnąć zaznaczenie do pola seryjnego w dokumencie Pages.

3

Pojawi się okno dialogowe. Wykonaj w nim jedną z poniższych czynności:

Jeżeli chcesz utworzyć nowy dokument z osobnymi sekcjami dla każdego kontaktu,
wybierz „Nowy dokument” z menu w tym oknie dialogowym.
Jeżeli chcesz wydrukować spersonalizowaną kopię dokumentu dla każdego kontaktu,
wybierz „Wyślij do drukarki” z menu w tym oknie dialogowym.
Wyłącz tę opcję, jeżeli nie chcesz, aby brakujące dane kontaktowe były zastępowane
(np. adres domowy adresem służbowym).

Jak wstawić dane kilku kontaktów z Książki adresowej?

1

Otwórz dokument zawierający pola seryjne.

2

Zaznacz w Książce adresowej karty kontaktów, które chcesz użyć, a następnie

przeciągnij je do pola seryjnego w dokumencie Pages. Pojawi się okno dialogowe.
Wykonaj w nim jedną z poniższych czynności:

Jeżeli chcesz utworzyć nowy dokument z osobnymi sekcjami dla każdego kontaktu,
wybierz „Nowy dokument” z menu w tym oknie dialogowym.
Jeżeli chcesz wydrukować spersonalizowaną kopię dokumentu dla każdego kontaktu,
wybierz „Wyślij do drukarki” z menu w tym oknie dialogowym.
Wyłącz tę opcję, jeżeli nie chcesz, aby brakujące dane kontaktowe były zastępowane
(np. adres domowy adresem służbowym).

Jak wstawić dane jednego lub kilku kontaktów z dokumentu Numbers?

1

Wybierz Edycja > Poczta seryjna, po czym kliknij w „Dokument Numbers”.

2

Wybierz dokument Numbers w otwartym wówczas oknie, po czym kliknij w przycisk

Otwórz.

3

Rozwiń menu „Nazwa celu” dla każdego z pól seryjnych i wybierz nazwę pola z tabeli

Numbers.

4

Wydrukuj dokument.

5

Jeżeli chcesz ponownie użyć tego samego dokumentu Pages z danymi z innego

dokumentu Numbers, wybierz dokument Numbers i powtórz kroki od 1 do 4.

264

Rozdział 11

Personalizowanie dokumentów za pomocą danych z Książki adresowej i Numbers

background image

Rozdział 11

Personalizowanie dokumentów za pomocą danych z Książki adresowej i Numbers

265

Uwaga: Jeżeli dokument zawiera sąsiednie strony, druk dwustronny dokumentu
ze złączonymi danymi może spowodować wydrukowanie jednego dokumentu na
odwrocie innego.

W polach nadawcy i w polach seryjnych można używać danych, których nie ma
w Książce adresowej lub pliku vCard. Zobacz „Korzystanie z danych kontaktowych
spoza Książki adresowej i wizytówek vCard“ na stronie 265, aby dowiedzieć się więcej.