Pages - Rozdział 12:  Drukowanie, udostępnianie oraz eksportowanie dokumentu do innych formatów

background image

Poznaj różne sposoby drukowania i udostępniania innym
dokumentów Pages.

Dokument można wydrukować i przesłać faksem lub udostępnić elektronicznie.
Możliwość eksportu w różnych formatach pozwala na współpracę z osobami
korzystającymi z innych programów, np. AppleWorks lub Microsoft Word. Dokument da
się również udostępnić jako plik PDF, dołączyć go do wpisu na blogu iWeb, wysłać jako
załącznik we wiadomości e-mail lub udostępnić w Internecie.