Pages - Tworzenie obiektów zastępczych we własnych szablonach

background image

Tworzenie obiektów zastępczych we własnych szablonach

Zastępcze teksty i obiekty kształtują wygląd dokumentu. Mogą one również zawierać
instrukcje dla osoby korzystającej z szablonu.

Oto sposoby tworzenia tekstu zastępczego:
Jeżeli chcesz dokonać edycji istniejącego tekstu zastępczego, zaznacz go i wybierz

m

Format > Zaawansowane > Włącz tworzenie tekstu zastępczego. Po zakończeniu edycji
wybierz Format > Zaawansowane > Wyłącz tworzenie tekstu zastępczego.
Jeżeli chcesz utworzyć tekst zastępczy od podstaw, wpisz jakiś tekst na stronie

m

i sformatuj go tak, jak chcesz.
Zaznacz blok tekstu, aby użytkownicy korzystający z szablonu mogli od razu zastąpić
go własnym tekstem, po czym wpisz wskazówki informujące użytkowników, co mają
wpisać. Następnie wybierz polecenie Format > Zaawansowane > Definiuj jako obiekt
zastępczy. Powtórz to dla każdego bloku tekstu.
Gdy zaznaczasz fragmenty tekstu, uważaj, aby nie zaznaczyć ostatniego znaku końca
akapitu. Jeżeli zaznaczysz znak końca akapitu, cały akapit zostanie usunięty, gdy
użytkownik rozpocznie wpisywanie swojego tekstu w miejsce tekstu zastępczego,
a wprowadzony tekst przyjmie atrybuty następnego akapitu. Możesz zobaczyć
niewidoczne znaki końca akapitu, gdy klikniesz w „Widok” w pasku narzędzi
i wybierzesz „Pokaż niewidoczne”.
Jeżeli chcesz usunąć tekst zastępczy, zaznacz go i naciśnij klawisz Delete.

Jak utworzyć obiekt zastępczy multimediów?

1

Dodaj do dokumentu obraz, film lub plik dźwiękowy.

Dokładne instrukcje znajdziesz w rozdziale „Praca z obrazkami“ na stronie 146,
„Dodawanie pliku dźwiękowego“ na stronie 162 i „Dodawanie pliku filmowego“ na
stronie 163.

2

Zaznacz zaimportowany obiekt i umieść go w odpowiednim miejscu dokumentu

(zobacz „Przenoszenie i umieszczanie obiektów“ na stronie 168).

3

Sformatuj umieszczony obiekt (zobacz „Manipulowanie obiektami, układanie obiektów

i zmiana ich wyglądu“ na stronie 166).

4

Zaznacz obiekt, po czym wybierz Format > Zaawansowane > Zdefiniuj jako obiekt

zastępczy multimediów.

Jeżeli chcesz usunąć obiekt zastępczy, zaznacz go i wciśnij klawisz Delete.

288

Rozdział 13

Tworzenie własnych szablonów dokumentów

background image

Rozdział 13

Tworzenie własnych szablonów dokumentów

289