Pages - Zachowywanie własnego szablonu

background image

Zachowywanie własnego szablonu

Gotowy szablon można zachować, aby pojawiał się w palecie szablonów.

Gdy użytkownik wybierze szablon, aby utworzyć nowy dokument, otwarty dokument
będzie dokładnie w takim samym stanie jak ten, który zachowasz. Oznacza to, że
możesz wybrać, czy szufladka stylów ma być domyślnie otwarta, czy zamknięta,
pozostawić niewidoczne znaki, linijki i oznaczenia makiety widoczne lub ukryte itd.

Jak zachować własny szablon?

1

Wybierz Plik > Zachowaj jako szablon.

2

Podaj nazwę szablonu.

3

Wskaż katalog, w którym szablon ma zostać zachowany.

Domyślnie szablon zostanie zachowany w katalogu domowym: Biblioteki/Application
Support/iWork/Pages/Szablony/Moje szablony/ i pojawi się w panelu „Moje szablony”
w palecie szablonów.
Jeżeli chcesz zachować szablon w innym miejscu katalogu domowego, przejdź do
Biblioteki/Application Support/iWork/Pages/Szablony/ i utwórz nowy katalog. Nazwa
tego katalogu zostanie użyta jako kategoria w oknie wyboru szablonu.

4

Kliknij w przycisk Zachowaj.

Własny szablon można usunąć za pomocą Findera. Należy otworzyć w Finderze
katalog, w którym zachowany został ten szablon, po czym przeciągnąć go do kosza.

290

Rozdział 13

Tworzenie własnych szablonów dokumentów