Pages - Zmiana nagłówków i stopek w sekcji

background image

Zmiana nagłówków i stopek w sekcji

Można sprawić, aby nagłówki i stopki były różne w różnych sekcjach dokumentu. Da
się także zmieniać nagłówki i stopki w ramach jednej sekcji.

Jak zmienić nagłówki i stopki?

1

Umieść kursor w sekcji.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk makiety, po czym

kliknij w „Sekcja”.

3

Wyłącz „Używa poprzednich nagłówków/stopek”.

4

Wpisz nową treść nagłówka lub stopki w odpowiednim polu dokumentu.