Pages - Dodawanie wyrażeń matematycznych i równań za pomocą MathType

background image

Dodawanie wyrażeń matematycznych i równań za pomocą
MathType

Jeżeli program MathType 6 jest zainstalowany, można otworzyć go bezpośrednio z
Pages i wprowadzać za jego pomocą równania matematyczne. Równanie utworzone w
MathType 6 traktowane jest w dokumencie Pages jak obrazek.

Jak wpisać równanie matematyczne w Pages, korzystając z MathType 6?

1

Umieść kursor tekstowy w miejscu, w którym ma znaleźć się równanie.

2

Wybierz Wstaw > Równanie MathType.

Otwarte zostanie okno MathType 6 z przykładowym równaniem „e=mc

2

”.

3

Kliknij dwa razy w to równanie, po czym wpisz własne, używając okien i narzędzi

programu MathType 6.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy z MathType 6, zajrzyj do pomocy
tego programu.

background image

4

Po zakończeniu wprowadzania równania wybierz File > „Close and Return to Pages”.

Gdy pojawi się okno z pytaniem o zachowanie równania, kliknij w „Yes”.

5

Przeciągnij równanie w odpowiednie miejsce strony.

Po zamknięciu MathType 6, Pages będzie traktował wprowadzone równanie jako
osobny obiekt, który można przesunąć w inne miejsce, powiększyć, zmniejszyć,
zmienić jego orientację, zgrupować, przenieść w górę lub w dół na warstwach, a nawet
zamaskować jak zwykły obrazek. Gdy jednak równanie zostanie zamaskowane, przed
jego edycją trzeba będzie zdjąć maskę.

6

Jeżeli chcesz edytować równanie, kliknij w nie dwa razy, aby otworzyć program

MathType 6.

186

Rozdział 7

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

187

W tym rozdziale omówione są sposoby dodawania tabel oraz
formatowania ich komórek, wierszy i kolumn.

Tabele pomagają przy porządkowaniu, analizie i przedstawianiu danych.

Pages udostępnia szeroką gamę opcji związanych z tworzeniem i formatowaniem
tabel, a także z obsługą różnych typów wartości. Można także użyć dodatkowych
operacji, takich jak sortowanie i formatowanie warunkowe (sposób automatyzacji
nadzoru zawartości komórek). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pracy z komórkami
tabel i ich zawartością, zobacz Rozdział 9, „Praca z komórkami tabeli,“ na stronie 203.

Praca z tabelami

Istnieją różne techniki tworzenia tabel i zarządzania ich charakterystyką, rozmiarem
i położeniem.

Czynność

Informacje

Wstawianie tabel

„Dodawanie tabeli“ na stronie 188

Korzystanie z narzędzi tabeli

„Korzystanie z narzędzi tabel“ na stronie 188

Powiększanie lub zmniejszanie tabel

„Zmiana rozmiaru tabeli“ na stronie 190

Przenoszenie tabel

„Przenoszenie tabel“ na stronie 191

Stosowanie koloru i innych efektów wizualnych
w tabelach

„Uatrakcyjnianie wyglądu tabel“ na stronie 192

Przekształcanie tekstu w tabelę i odwrotnie

„Przekształcanie tekstu w tabelę“ na stronie 192

Kopiowanie tabel pomiędzy programami iWork

„Kopiowanie tabel pomiędzy programami
iWork“ na stronie 193

8