Pages - Dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów edycji w kształcie

background image

Dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów edycji w kształcie

Można skorygować kontur kształtu, dodając, przesuwając lub usuwają jego punkty
edycji. Najpierw musisz uczynić kształt możliwym do edycji, zgodnie z opisem w
„Edycja kształtów“ na stronie 156.

Oto sposoby manipulacji punktami kształtu:
Jeżeli chcesz dodać punkt, uczyń kształt możliwym do edycji, wciśnij klawisz Opcja

m

i przytrzymaj wskaźnik nad krawędzią kształtu. Wskaźnik zmieni się w stalówkę ze
znakiem plus (+). Kliknij w miejsce na obramowaniu kształtu, w którym chcesz dodać
nowy punkt. Przesuń punkt, jeśli to konieczne.
Jeżeli chcesz przesunąć punkt, uczyń kształt możliwym do edycji, kliknij w punkt

m

i przeciągnij go w inne miejsce. Można także przesuwać kilka punktów w tym samym
czasie. Trzeba je zaznaczyć, trzymając wciśnięty klawisz Shift, a następnie przeciągnąć
dowolny z nich.

background image

Jeżeli chcesz usunąć punkt, uczyń kształt możliwym do edycji, kliknij w punkt i naciśnij

m

klawisz Delete. Można także usunąć kilka punktów jednocześnie. Trzeba je zaznaczyć,
trzymając wciśnięty klawisz Shift, a następnie nacisnąć klawisz Delete.